LAYİHƏLƏRİN İDARƏ OLUNMASI HƏLLİ

2003-cü ildən xidmətinizdəyik

-ə yaxın
müştəri

Ölkədə qurulan
CC və qaynar xətt

Beynəlxalq
Sertifikat

Vİdeonu İzlə

Onlar layihə və cari işlərin icrasını ProTASK həllinə etibar etdilər:

MODULLAR:

Tapşırıqlar

Cari işlər

Həftəlik iş planı

Toplantılar

Layihələr

Hesabat

Tapşırıqlar

Layihələrin, cari məsələlərin və tapşırıqların yerinə yetirilməsi üzrə səmərəli idarəetmə proqramı olan ProTASK həllinin bu modulu vasitəsilə rəhbər tabeçiliyində olan əməkdaşlara tapşırıqlar verir, işlər üzrə məsuliyyət bölgüsü aparır, məsul şəxslər təyin edir və işlərin/tapşırıqların icrasına nəzarət edir. Zəruri hallarda verilmiş tapşırıqlarda və işlərdə düzəliş və əlavələr etmək mümkündür. Rəhbərlik tərəfindən əməkdaşlara verilmiş tapşırığın, ötürülmüş işlərin gedişatı və icrasını daim diqqət mərkəzində saxlamaq mümkündür.

Cari işlər

ProTASK həllinin bu modulu vasitəsilə hər bir əməkdaş ona tapşırılan cari işləri, məsuliyyətində olan layihələri və onların icra prosesinin gedişatını qeydə alaraq gündəlik nəzarət altında saxlamaq imkanı əldə edir. İşlər və onların icrasının gedişatı haqqında məlumatları həmçinin menecer/rəhbər də görə biləcək və ehtiyac olduğu zaman əlavə göstərişləri əlavə edərək, işlərə qeyd edəcək ya yeni tapşırıq yaradacaq. Bu modul vasitəsi ilə cari işlərin mərhələlərlə görülməsi və gedişatının nəzarət altında saxlanması üçün imkan yaradılır.

Həftəlik iş planı

Layihələrin, cari məsələlərin və tapşırıqların yerinə yetirilməsi həllinin bu modulu vasitəsilə hər bir əməkdaş/icraçı növbəti iş həftəsi ərzində icrası nəzərdə tutulan işləri qeyd etmək və həmin müddət ərzində onların icrası ilə məşğul olacaq və zəruri qeydləri aparacaq. Sözügedən iş məlumatlarını rəhbər də görərək əməkdaşın məşğuliyyətinə nəzarət edəcək.

Toplantılar

Tapşırıların icrasının intellektual idarəetmə sistemi olan ProTASK həllinin bu modulu vasitəsilə şirkət/idarə/müəssisə rəhbəri və ya əməkdaşları toplantı təyin etmək imkanı qazanırlar. Bu modul vasitəsi ilə iclas/toplantının keçirilmə vaxtını, yerini və iştirakçıları müəyyən edərək, xəbərdarlıq/bildiriş görndərə biləcəklər. Eyni zamanda, “Toplantılar” modulunun vasitəsi ilə iş və peşəkar fəaliyyət zamanı bütün önəmli məsələlər, yaranmış və ya yarana biləcək çətinliklər və aşkarlanmış nöqsanlar bu toplantılarda müzakirə olunacaq.

Layihələr

Səmərəli və effektiv çalışan ProTASK həllinin bu modulu əlavə alətlərlə təchiz olunub. “Layihələr” modulunun bu alətlərinin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onun icrasına bir neçə əməkdaş (bəzi hallarda isə bütün kollektiv və ya bir qrup əməkdaş və menecer və ya menecerlər) cəlb olunur. Onların hər birinin layihədə icraedici öhdəlikləri və məsuliyyətləri müəyyənləşdirilir və icrasının gündəlik nəzarəti aparılır. Layihə hissələrə bölünür, hər bir hissə və hər bir mərhələ üzrə vaxt və məsul şəxs müəyyən olunur.

Hesabat

ProTASK intellektual həllinin bu modulu vasitəsilə rəhbər və ya əməkdaşlar istənilən/tələb olunan vaxt ay ərzində yerinə yetirilmiş işlərin hesabatlarını əldə edə, icra edilmiş/icrada prosesində olan tapşırıqların təfərrüatları ilə tanış ola, bu hesabatların əsasında məlumatları asanlıqla təhlil edə biləcək. Bu proses öz növbəsində əməkdaşın işə münasibətini, məsuliyyət dərəcəsini və şirkətə nə qədər faydalı olduğunu göstərir ki, rəhbər nəticə çıxara, işçilərə bonus, cərimə və ya məvacib artımı təyin edə bilsinlər.

BİZNESİNİZİN HƏR SAHƏSİ ÜZRƏ

günlük/həftəlik/aylıq/illik

VİZUAL HESABATLAR

ProTASK:

vasitəsi ilə tapşırılan, icra edilən və edilməyən, yönləndirilən, imtina edilən, gecikən, dayandırılan tapşırıqların sayı və s. iş prosesi ilə bağlı məlumatların qrafik və vizual hesabatlarını əldə edin.

Elə indi!
Əlaqə üçün nömrəni
qeyd et və zəngimizi gözlə!
Zənginizi gözləyirəm
Zəhmət olmasa nömrənizi düzgün daxil edin!
00: 29: 99