Biznes proseslər kimlərə lazımdır?


Müasir bazar şəraitində uğur qazanan və rəqabətə davamlı  şirkətlər o şirkətlərdir ki, fəaliyyətlərinin səmərəliliyini artırmaq və lazımsız xərcləri azaltmaq üçün bütün ehtiyyatlarından istifadə edirlər.


Sehirli yumağın yolundan azmış qəhrəmana yol göstərdiyi nağılı xatırlayırsınızmı?

Bu, biznes proseslərinin avtomatlaşdırılımasının biznesə necə kömək etdiyini əks etdirən gözəl misaldır. Öz öhdəliklərini yerinə yetirərkən hər kəs öz mərhələsini alır, göstərişlərə əsasən hərəkət edir və mərhələni digərinə ötürür. 
Aşağıda sadalananları əldə etmək istəyən hər bir şirkətə biznesi proseslərinin avtomatlaşdırılması sistemi lazımdır.


  • - Vahid İT infrastrukturunu yaratmaq

  • - Müntəzəm məsələlərdə səliqə səhman yaratmaq

  • - Fəaliyyətin hər bir detalını yadda saxlamaq: vacib detaldan ən kiçiyə qədər.

  • - İnsan faktorunun biznesə təsirini azaltmaq

  • - Müştərilərin biznes prosesində iştirak etməsinə şərait yaratmaq

  • - Öhdəlikləri düzgün və əsaslı şəkildə bölmək

  • - Şirkəti idarə etmək üçün zamana və pula qənaət etmək 


Şirkətdə baş verən proseslər səmərəli olmalı, yəni şirkətə nəticə gətirən və ya effektiv, minimum güc və pul xərcləməklə maksimum effekt alınmalıdır. Bunu edərkən prosesləri zaman-zaman optimallaşdırmaq lazımdır. 

Çünki dünya yerində dayanmır, daim yeni imkanlar, metodikalar, texnologiyalar və s. meydana gəlir.Ən son bloglar

İş adamlarına vacib KPİ-lar

KPİ hər bir fəaliyyətin effektivliyini dəyərləndirən və qoyulmuş məqsədlərə hansı dərəcədə nail olduğunu göstərir.

Abunə ol!

Şirkətimizin müştəriləri üçün yaratdığı ən son yeniliklərdən birinci xəbər al!

Elə indi!
Əlaqə üçün nömrəni
qeyd et və zəngimizi gözlə!
Zənginizi gözləyirəm
Zəhmət olmasa nömrənizi düzgün daxil edin!
00: 29: 99