LAYİHƏ VƏ CARİ İŞLƏRİN İADRƏEDİLMƏSİ SİSTEMİ
Tanıtım Çarxını İzlə!

TAPŞIRIQLAR

ProTASK vasitəsi ilə menecer: A) işçiləri təlimatlandırır, B) icra müddətini müəyyənləşdirir, C) məsul şəxslərin siyahısını tərtib edir. İcraçılara yeni tapşırıq barədə bildiriş yönləndirilir və onlar son icra müddətini görür.

CARİ İŞLƏR

Vasitəsilə əməkdaş cari işlərini və onların gedişatını qeydə alaraq gündəlik nəzarət altında saxlayacaq. Bu məlumatı rəhbər də görə biləcək və ehtiyac olduğu zaman əlavə göstərişləri qeyd edəcək. Cari işlər mərhələlərlə görülür və gedişat nəzarət altında olur.

HƏFTƏLİK İŞ PLANI

Vasitəsilə əməkdaş növbəti həftə ərzində nəzərdə tutduğu işləri qeyd edəcək və həmin müddət ərzində onların icrası ilə məşğul olacaq və zəruri qeydləri aparacaq. Bu məlumatı rəhbər də görərək əməkdaşın məşğuliyyətinə nəzarət edəcək. Əməkdaşın məşğuliyyətini göstərir və iş vaxtının səmərəli keçməsini təmin edir.

TOPLANTILAR

Vasitəsilə rəhbər və ya əməkdaş toplantı təyin edə biləcək. Onun keçirilmə vaxtını, yerini və iştirakçıları müəyyən edərək xəbərdar edə biləcək. Önəmli məsələlər, yaranmış çətinliklər və nöqsanlar toplantıda müzakirə olunur.

LAYİHƏLƏR

Bu alətin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onun icrasına bir neçə (bəzi hallarda isə bütün kollektiv) əməkdaş cəlb olunur. Onların layihədə icraedici öhdəlikləri müəyyən olunur və gündəlik nəzarət aparılır. Layihə həssələrə bölünür və hər mərhələ üzrə vaxt və məsul şəxs müəyyən olunur.