ELEKTRON SƏNƏD DÖVRİYYƏSİNİN İDARƏSİ SİSTEMİ
Tanıtım Çarxını İzlə!

DAXİL OLAN SƏNƏDLƏR

Müəsissə və təşkilatlara daxil olan müxtəlif sənəd növlərinin sistemdə qeydiyyatının aparılması və onların aidiyyəti bölmələrə icraata göndərilməsini həyata kecirir. Daxil olan sənədlər skanerdən keçirilir və elektron sənədə əlavə olunur. Bununla da daxil olan sənədlərin elektron dövriyyəsi təmin edilir. Sənədi göndərən subyekt tərəfindən tələb olunan icra müddəti sistemə qeyd olunur, icra tarixi nəzarətə götürülür və vaxtı çatan sənədlər barəsində icraçılara avtomatik bildirişlər göndərilir.

ÇIXAN SƏNƏDLƏR

Digər subyektlərə göndərilən və onlardan daxil olan məktublara cavabların avtomatlaşdırılmasını həyata keçirir. Sənəd qeydiyyatdan keçirilir və onu hazırlayan icraçıların əməliyyat tarixçələri formalaşır. Daxil olan məktuba cavablar əlaqələndirilir və bağlılıq zənciri yaradılır. Çıxan sənədlər skanerdən keçirilir və elektron sənədə əlavə olunur.

DAXİLİ SƏNƏDLƏR

Müəsissə və təşkilat daxilində istifadə olunan müxtəlif sənəd növlərinin dövriyyəsini avtomatlaşdırır. Sistemin sənəd şablonları Mühasibatlıq, İnsan Resursları və İnzibati bölmələr daxil olmaqla müəsissənin tam fəaliyyətini əhatə edir. Sistem tərəfindən sənədlərin elektron tərtibatını və formasını, aidiyyəti şəxslər tərəfindən elektron təsdiqləmə və əməliyyatların tarixçəsini formalaşdırır.

SƏNƏDLƏRİN HAZIRLANMASI

Müəssisə və təşkilatlardan göndərilən sənədlərin (məktub) hazırlanma və yoxlama prosesini avtomatlaşdırır. İcraçıların hazırladığı sənədlər məsul şəxs tərəfindən yoxlanılır və elektron təsdiqləmə əməliyyatı vasitəsilə göndərilməsinə razılıq verilir. Hazırlanmış sənədin bir-başa daxilində çıxan sənədin qeydiyyatı aparılır və hər iki əlaqəndirilir. Sənəd qediyyatdan keçirilir və onu hazırlayan icraçıların əməliyyat tarixçələri formalaşır.

DƏRKƏNARLAR

Daxil olan sənədlərin təyinatına uyğun olaraq təşkilat və müəssisədaxili məsul şəxslərə yönəlməsini avtomatlaşdırır. Məsul şəxslər sənədin elektron formada qəbulu və icraya götürülməsindən sonra dərkənar şəklində digər şəsxlərə içraya göndərir. Dərkənarla bağlı sistem məsul şəxs tərəfindən icraçılara avtomatik tapşırıqlar yaradır və icra müddətlərini nəzarətə götürür. Tapşırıqlar üzrə icraçıların apardığı işlər əməliyyatlar tarixçəsində öz əksini tapır.

E-VƏKALƏTNAMƏ

Sistem elektron sənəd dövriyyəsi ilə bağlı aparılan əməliyyatların (sənədlərin hazırlanması, yoxlanılması, təsdiqlənməsi, viza qoyulması, imzalanması və sair) məsul şəxslərin və icraçıların müxtəlif səbəblərdən iş yerlərində olmadığı dövrdə belə aparılmasını təmin edir. Məzuniyyət, ezamiyyət, xəstəlik və digər səbəbdən iş yerində olmayan məsul şəxslər və icraçılar müvafiq əməliyyatlar üzrə E-vəkalətnamə tərtib etməklə öz səlahiyyətlərini digər həmkarlarına təhkim edə bilərlər. E-vəkalətnamə üzrə aparılan bütun əməliyyatlar xüsusi tarixçədə öz əksini tapır.

HESABAT

Sistemin universal hesabat modulu istənilən dövr (gün, həftə, ay, il) üzrə elektron sənədlərin dövriyyəsi ilə bağlı müxtəlif kombinasiyada hesabatlar formalaşdırır. Vizual hesabatlar vasitəsilə dairə və diaqramlarda əks olunan müxtəlif parametlərin müqaisəli nəticələrini əldə etmək olur. Müxtəlif filterlər vasitəsilə daxil olan subyekt, sənədlərin statusu, məsul şəxs, icraçı və sair kriteriyalar üzrə çeşidləmə mümkündür.