ProCent – Muhasibatın və maliyyənin səmərəli avtomalaşdırılması

1-ci modul:

Satışın Təşkili


Ticarət və kommersiya obyektlərində gündəlik satış əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün geniş imknalarla təchiz olunan proqram interfeysinə malikdir. Müxtəlif müştəri növlərinə (pərakəndə, korporativ və sair) müxtəlif satış növlərini ( nağd, güzəştli, bank hesablaşması və sair) təqdim etməklə bu həlli universal biznes aləti etmişdir.

2-ci modul:

Pulların Hərəkəti


Müəssisə, təşkilat və digər ticarət və kommersiya obyektlərində pul vəsaitlərinin mədaxil və məxaric əməliyytlarının qeydiyyatını aparır və onların hərəkətini rahat şəkildə izləmək imkanı verir. Online və dövrü (gündəlik, həftəlik, aylıq və illik) kassa qalıqları haqda məlumat verir. Xərc maddələrinə limitləri və pul vəsaitlərinin yerdəyişmə əməliyyatlarında təsdiqləmə mexanizmini tətbiq edir.


3-cü modul:

Anbarların İdarə olunması


Müəssisə, təşkilat və digər ticarət və kommersiya obyektlərində malların anbarlara mədaxil və məxaric əməliyytlarının qeydiyyatını aparır və onların hərəkətini rahat şəkildə izləmək imkanı verir. Online və dövrü (gündəlik, həftəlik, aylıq və illik) anbar qalıqları haqda məlumat verir. Minimal anbar qalıqları barədə məlumatlandırır və anbar yerdəyişmə əməliyyatlarında təsdiqləmə mexanizmini tətbiq edir.

4-cü modul:

Kreditlərin Verilməsi


Güzəştli və kreditli şatışların təşkili üçün mükəmməl alətdir. Kreditli şatışların ekspert tərəfindən razılığı və təsdiqləmə moduluna malikdir. Razılaşdırılmış kreditlər üzrə kredit müqavilələrinin və ödəniş cədvəllərinin avtomatik generasiyasını həyata keçirir və çap formalarını hazırlayır. Online və dövrü (gündəlik, həftəlik, aylıq və illik) kredit ödənişlər barəsində operativ məlumat verir. Kreditlər üzrə ödənişlərə nəzarət edir, vaxtı çatmış ödənişlər barəsində xəbərdarlıq edir, borclulara avtomatik zəng edir və SMS göndərir.


5-ci modul:

Reklam Kampaniyaları


Aparılan marketinq və reklam kampaniyaların satış dövriyyəsinə təsirini ölçmək üçün əvəzolunmaz həlldir. Kampaniya dövrünü və kampaniyada iştirak edən məhsulları qeydə alır və satış əməliyyatlarında tətbiq olunan qiymət, üzərində verilən hədiyyələr və digər güzəştləri satış qaiməsində eks etdirir. Müxtəlif kateqoriyalı müştərilərə (VİP, Gold, Silver və sair) müxtəlif növ güzəştləri tətbiq edir. Kampaniya dövründə ən çox satılan məhsulları, ən çox satan satıcıları və çox alan müştəriləri aşkar edir.

6-cı modul:

Satış Hədəfləri


Ticarət və kommersiya təşkilatlarında lazım olan satış dövriyyəsini təmin etmək məqsədi ilə satış personalına hədəflərin təyin edilməsini həyata keçirir. İndividual və qruplar (bölmə və şöbə) üzrə, müxtəlif məhsullar üzrə müxtəlif satış hədəflərinin təyin edilməsinə imkan verir. Online və dövrü (gündəlik, həftəlik, aylıq və illik) olaraq hədəflərin neçə faiz yerinə yetirilməsi barədə məlumat verir. Yerinə yetirilmiş hədəflərin faiz dərəcələrinə görə müxtəlif motivasiya planı tətbiq edir.


7-ci modul:

Bonusların hesablanması


Satış personalının yüksək motivasiyasını təmin etmək məqsədi ilə məhsullar üzrə bonus və mükafatları təyin edir. İndividual və qruplar (bölmə və şöbə) üzrə kalkulyasiya olunmuş bonusların hesablanmasına imkan verir. Online və dövrü (gündəlik, həftəlik, aylıq və illik) olaraq toplanmış bonuslar haqda məlumat verir. Hesablanmış bonus və mükafatları ödənişə (mühasibatlığa) yönəldir.

8-ci modul:

Vizual Hesabatlar


Bu həll vasitəsilə aparılan bütun istiqamətlər (satış, pul vəsaitləri, anbar və sair) üzrə əməliyyatların aydın və dürüst şəkildə hesabat formalarının əldə edilməsini təmin edir. Hesabatların rahat mənimsənilməsi üçün onların vizual təqdimatını nümayiş etdirir. Müxtəlif növ qrafik təsvirdən (sütün, diaqram, disk və sair) istifadə etməklə bir məlumatı çeşidli formada təqdim etmək olur. Xüsusi müqaisəli hesabatlar müxtəlif dövrləri və elementləri bir arada dəyərləndirmək imkanı verir.

Telefon nömrənizi
qeyd edin və biz sizə
zəng edək
Zənginizi gözləyirəm
Zəhmət olmasa nömrənizi düzgün daxil edin!
00:29:99
Sifariş forması.
Həllərimizin demo versiyasını əldə etmək üçün, zəhmət olmasa aşağıda göstərilən formanı doldurun.
SİFARİŞ ET
Sizə zəng edək...

Qeydiyyat

Qeydiyyatınız uğurla başa çatdı!

Tezliklə sizinlə əlaqə saxlanılacaq.