ProCRM - MÜŞTƏRİLƏRLƏ ƏLAQƏLƏRİN SƏMƏRƏLİ İDARƏEDİLMƏSİ
Tanıtım Çarxını İzlə!

Müştərilərin məlumat bazası

Keçirilmiş görüşlər, alqı-satqı, tədarük olunmuş malların həcmi, satılmış malların dəyəri, sövdələşmə tarixi, alıcıların rəyi haqqında məlumatları bir bazada saxlayan sistem. ProCRM sisteminin müştərilərlə əlaqələrin idarəedilməsi həlləri şirkətin satış şöbəsi üçün aşağıdakı imkanları yaradır: • Müştərilər haqqında məlumatların gündəlik təhlili; • «Giriş» və perspektivdə onların potensialının qiymətləndirilməsi; • Xidmət stratregiyasının formalaşdırılması, sifarişçilər və tərəfdaşlar üçün ən sərfəli təkliflərin hazırlanması.

Əlaqə mərkəzi

b2b və b2c seqmenti üçün yaradılmış bu CRM aləti potensial və mövcud müştərilərlə əlaqə yaratmağa imkan verir. Mausun düyməsini bir neçə dəfə klik edib, müştərilərə ünvanlı məlumatlar göndərmək, keçirilən kampaniyalar, aksiyalar, xüsusi təkliflər haqqında abunəçiləri xəbərdar etmək olar.

Müştərilərlə iş

Keçirilmiş görüşlər, alqı-satqı, tədarük olunmuş malların həcmi, satılmış malların dəyəri, sövdələşmə tarixi, alıcıların rəyi haqqında məlumatları bir bazada saxlayan sistem. ProCRM sisteminin müştərilərlə əlaqələrin idarəedilməsi həlləri şirkətin satış şöbəsi üçün aşağıdakı imkanları yaradır: • Müştərilər haqqında məlumatların gündəlik təhlili; • «Giriş» və perspektivdə onların potensialının qiymətləndirilməsi; • Xidmət stratregiyasının formalaşdırılması, sifarişçilər və tərəfdaşlar üçün ən sərfəli təkliflərin hazırlanması.

Müqavilələrin qeydiyyatı

İmzalanmış müqavilələrə nəzarət prosesini əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdıran bu alət bütün xidmət sahələri üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu modul çərçivəsində vahid müqavilələr reyestri əldə etmək mümkündür. Həmin reyestrdə ödəniş mərhələləri və şərtləri, onların cari statusu, əlavə razılaşma və spesifikasiyalar haqqında məlumatları daxil etməyə imkan verilir. Müqavilə kartında əsas məlumatları göstərə, düzəlişlər aparmaq və dəyişikliklərin tarixçəsini qeyd etmək mümkündür. Bu modul vasitəsi ilə müştəriləri zəmanət və ya servis müddətinin bitməsi haqqında xəbərdarlıq etmək mümkündür.

Müştərilərlə görüşlər

Bu moduldan satış şöbəsi üçün təhlil və nəzarət aləti olaraq istifadə edilir. Menecerlər, marketoloqlar, satıcılar potensial müştərinin satış burulğanının hansı mərhələsində dayandığınə görür, əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün mövcud perspektivləri və müştərini fəaliyyətə sövq etmək üçün hansı tədbirləri görməyin mümkün olduğunu müəyyən edirlər. Beləliklə, şirkət rəhbərliyi satış şöbəsinin və ayrıca olaraq hər bir satıcının işinin effektivliyini dəyərləndirmək imkanı qazanır.

Hesabatlar

Bu modul vasitəsi ilə xidmətlər, topdansatış və pərakəndə ticarət üçün bu moduldan istifadə etməklə vaxta əhəmiyyətli dərəcədə qənaət etmək mümkündür. Artıq irihəcmli kağız hesabat və cədvəllər qurmağa ehtiyac yoxdur. Şirkətin bütün sahələrinin fəaliyyəti haqqında məlumatlar nəzarət və təhlil üçün açıqdır və onlarla asanlıqla tanış olmaq mümkündür. Qrafik hesabatlar marketinq proseslərini və müştərilərlə aparılan işlərin nəticələrini müfəssəl qaydada əks etdirir, müxtəlif göstəriciləri müqayisə etməyə, oxşar tendensiyaları aşkara çıxarmağa, potensial sifarişçilərlə və tərəfdaşlarla qarşılıqlı əlaqələrin müxtəlif mərhələlərində səhvləri tapmağa imkan verir.