Ölkəmizdə müasir İT texnologiyalar üzrə həyata keçirdiyi layihələrə öz imzasını atan PRONET MMC 14 ildir sizinlədir

EMOSİONAL İNTELLEKT - Məktəblərdə öyrədilməyən bacarıqlar

Emosional intellekt - insanların öz emosiyalarını nə dərəcədə idarə edə bildiyi və başqa insanların emosiyalarına reaksiyasını təsvir etmək üçün alimlərin istifadə etdiyi ümumiləşdirmədir. Bu bacarığın yaxşı inkişaf etdiyi insanlar münaqişələri idarə edə, emosiyalarını saxlaya, digər insanların tələbatını həssaslıqla hiss edə bilir .

Orta biznes üçün CRM

Hər bir şirkətin iki əsas dəyəri var. Personal. Onların qarşısına qoyduğu məqsədlərinə çatmaq üçün personala rahat iş şəraiti yaratmaq, lazımi alətləri vermək lazımdır. Müştərilər. Onlar həmişə azdır, lakin ölkədə ağır iqtisadi vəziyyət şəraitində onlar daha az olur. Ona görə də yeganə düzgün qərar müştəri sayının artırılması yox, müştərilərin saxlanılması və xidmət keyfiyyətinin artırılmasıdır

Kiçik biznes və ERP

Bugünki biznes landşaftda istənilən biznes ERP həllini tətbiq edə bilər. ERP kiçik müəssisələrə biznes miqyaslı müəssisələr kimi görünməyə və fəaliyyət göstərməyə imkan verir. ERP sistemin tətbiqi ən böyük investisiya hesab edilə bilər. Lakin bir çox kiçik və gənc şirkətlər ERP üçün hələ "kiçik" olduqlarını iddia edir. Onlar düşünürlər ki, ERP həllinə zərurət istifadəçilərin sayından asılıdır.

CRM-sistemlərin evolyusiyası

CRM-sistemlərə maraq durmadan artır, onlar biznesin effektivliyi və resursların yüklənməsi problemlərini həll edir. Məhz buna görə də bu proqram təminatı nəinki funksional mövqeyi və təcrübə ilə, həm də tarixi mövqeləri ilə xüsusi diqqətə layiqdir. CRM-in qısa tarixini sizinlə bölüşmək istərdik.

Satış etməyə maneə olan 6 səhv

Elə bir insan tapılar ki, görəsən uğurlu olmağı istəməsin. Belələri çətin ki tapılsın. Satıcılar xüsusi insanlardır. Zəfərə doğru can atmaq onların qanında axır. Lakin satıcıların elementar səhvləri çox zaman satıcıların yolunda dayanır.