Page is not found

ProCALL

ProID

ProDOC

ProTASK

ProASK

ProCRM

KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIQ üçün büdcəli HƏLLƏR

Biz Sizə büdcənizə və şirkətinizin miqyasına uyğun idarəetmə sistemi seçmək imkanı yaratdıq.

keçİd et

Page is not found

Page is not found

Page is not found

Page is not found

Page is not found

Page is not found

Page is not found

Page is not found

Page is not found

Page is not found

Page is not found

Page is not found

Page is not found

Page is not found

Page is not found

Page is not found

Page is not found

Page is not found

Page is not found

Page is not found

İlkİn Qarayev

OMG şirkətlər qrupunun vitse-prezidenti

Biz Azərbaycanın öz milli brendinin, yerli mütəxxəssislərin hazırladığı tətbiq proqramlarına daha çox üstünlük veririk. PRONET Prospect ERP şirkəti ölkəmizdə ən aktiv şirkətlərdən biridir, yerində durmur, gündən-günə inkişaf edir. Bu da o deməkdir ki, öz partnyorlarına daha yüksək keyfiyyətli xidmət təklif etmək üçün öz üzərində çalışır.

Rauf Nağıyev

Bakı şəhəri üzrə TTTYS-nın baş həkimi

Bir müəssisə rəhbəri kimi Pronet-Prospect ERP şirkəti ilə əməkdaşlıqdan olduqca məmnunam. Bizim proqram təminatına olan tələblərimizi qarşılamaqla, bütün istəklərimizə olduqca həssas yanaşmaqla sonsuz rəğbətimizi qazandılar. Proqramın kompüterlərə yazılması, vahid elektron sistemin yaradılması, çağırış vərəqələrinin arxivləşdirilməsi, görülən işlər və bir sıra digər məqamlar zəmin yaradır ki, gələcəkdə də Pronet-Prospect ERP ilə əməkdaşlığımızı davam etdirək.

İbrahİm Alİsoy

İDEA Şirkətinin Təsisçisi və baş direktoru

İnkişafın səviyyəsi, rəqabətdavamlılıq, işgüzarlıq - bunlar və bir sıra digər xüsusiyyətlər bizi Pronet - Prospect ERP şirkətini seçməyə vadar etdi. Yüksək keyfiyyətli həlləri tətbiq etməklə, bizim işimizi sadələşdirən, iş yükümüzü yüngülləşdirən bir şirkətlə əməkdaşlıqdan böyük məmnunluq hissi duyuruq! Yerli şirkətlər arasında fərqli yanaşma siyasətinə malik olan Pronet - Prospect ERP şirkətinin həm rəhbərliyinə, həm də əməkdaşlarına minnətdarıq. İşini keyfiyyətli görən şirkətlə əməkdaşlıq nəticəsində faydalılıq əmsalının artmasını müşahidə etmək çox xoşdur.

Cəbrayıl Əsədzadə

Səhiyyə Nazirliyində Səhiyyənin İnformasiyalaşdırılması Mərkəzinin direktoru

Fəaliyyəti zamanı şəffaflıq və tərəfdaşlıq prinsiplərini əsas tutaraq yüksək keyfiyyətli, sahibkarlığın inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən və müasir standartlara cavab verən idarəetməyə uyğun həllərin tətbiqi Pronet - Prospect ERP şirkəti ilə bağlı rəylərimizi qənaətbəxş edir. Pronet - Prospect ERP kollektivinə bütün əməliyyatları təhlükəsiz şəkildə həyata keçirməsində göstərdiyi səylərə və peşəkarlığa görə təşəkkürlərimizi bildiririk.

Samİr Əlİyev

İDEAL parfumeriya və kosmetika mağazalar şəbəkəsinin baş direktoru

Şirkətimiz PRONET MMC şirkəti ilə uzun müddətdir ki, əməkdaşlıq edir və həyata keçirdiyi xidmətlərin yüksək keyfiyyətli olmasından daim məmnundur. İKT sektorunda lazımi təchizat və avadanlıqlara malik olmaqla yanaşı, həm də tətbiq etdiyi həllərin düzgün, sadə (istifadəsi rahat), etibarlı və şəffaf idarəetmə sisteminə yönəlməsini, əməkdaşlarının operativliyini, əmək funksiyalarını vicdanla yerinə yetirmələrini yüksək qiymətləndiririk.

Page is not found

Page is not found

Emotional intelligence and professional activity

Development of a market economy and integration of country's economy has led to intensification of competition in the market. Therefore, in order to be more competitive in this race one company ought to create and develop it's human resources. The main in this case is a human capital and human resource

PRONET company started cooperation with the “Code Academy”

The current in the High Tech Park "Code Academy", is a project to help young people, having ideas, implement them, providing the necessary technical knowledge.

Page is not found

Page is not found